Bestyrelsen

Navn Position Tlf. Mobil
Lene Ravn Formand 26807444
Elisabeth Sander Mortensen Kasserer 48175023 30601466
Maja Olsen Sekretær 23 71 90 77
Klubbens mail