Bestyrelsen

Navn Position Tlf. Mobil
Jesper Borrisholt Formand 25 56 84 63
Elisabeth Sander Mortensen Kasserer 48 17 50 23 30 60 14 66
Maja Olsen Sekretær 23 71 90 77
Klubbens mail